Attach Bond


צרכנות נבונה מהי? חלק ב'

קרא עוד...

צרכנות נבונה מהי? חלק ב'


צרכנות נבונה מהי? חלק ב'

בחלקה הקודם של הכתבה עסקנו בחשיבות העצומה של עמותות הצרכנות בעבודתן מול המחוקקים.

הכתבה זו, נעסוק בפעילויות אחרות של עמותות צרכנות שונות כמו "אמון הציבור", "האגודה להגנת הצרכן" ועוד.

מלבד לחץ על המחוקקים מנסות העמותות לפעול גם במסגרת תנאי התחרות החופשית.

על מנת לנסות ולהשתוות בכוחן לכוח של בעלי התאגידים הגדולים על עורכי הדין שלהם וצבא היועצים הפיננסים והמשפטים חייבים הצרכנים להיות מאוגדים בדרך זו או אחרת.

הפעילות האינטנסיבית ביותר של עמותות הצרכנות הינה בתחום המדיה והפרסום.

לעמותות אנשי יחסי ציבור מיומנים שדואגים להפיץ ברבים עוולות חברתיות מצד התאגידים ולדווח לאמצעי התקשורת על כל מקרה של התעמרות בחלש או בלקוח השבוי.

עמודי העיתונים וכתבות המגזינים שבטלויזיה מלאים בדרך כלל בכתבות יחסי ציבור מטעם כל אותם גופים גדולים שתקציבי היח"צ שלהם כמעט ולא מוגבלים.

מטרתן של העמותות היא להביא לידיעת הציבור מידע אודות חברות שסרחו בהתנהגותן כלפי הלקוח.

מטרתה של ההודעה היא כפולה:

ראשית, יש בכך מעיין אלמנט של ענישה כלפי אותן חברות שמנצלות כל חלקה טובה על מנת להגדיל את נפח המזומנים בקופתן ולא בוחלות שאף מעשה על מנת להגיע לתוצאה הרצויה.

שנית, בכוחן של ההודעות להתריע בפני צרכנים נוספים על הפח שנטמן להם ולמנוע מאוד צרכנים ליפול כפרי בשל לידי הנוכלים – כאשר הצרכן שומע על חוזה מקפח, מבצע שאינו באמת מועיל או אותיות קטנות מדי בהסכם הישרות שלו עם חברה כלשהי, הוא ידע להזהר ולדרוש את הזכויות המגיעות לו.

עוד פעולה שנוהגות לבצע העמותות השונות לזכויות הצרכנים היא התאגדות של צרכנים במטרה לשבור מנופולים גדולים בעזרת עורך דין מסחרי.

אין ספק ש"אלופי העולם" בתחום הם הארגונים החרדיים.

כל גוף עסקי שניסה אי פעם לפגוע, ולו במעט, בזכויותיהם של הצרכנים החרדים נאלץ להכנע.

החרדים, כציבור מאוגד היטב מדירים את רגליהם משעריהם של בתי עסק שפגעו באותו הציבור. ועובדה, הם מקבלים יחס טוב והנחות על מגוון שירותים כגון בדיקות חשמל תקופתיות.

הם מצליחים בהטלת החרמות בזכות היותם מאוגדים היטב ובאותו האופן בדיוק מנסות לפעול גם שאר העמותות.

כאשר ציבור הלקוחות מאוגד, קל לו יותר להלחם על זכויותיו והוא יודע שכל בית עסק שיעז לפגוע במי מחברי הארגון יבוא על עונשו.

צור קשר


Thank You ! Your email has been delivered.